תקנון הספרייה הציבורית במרכז ההנצחה בקרית טבעון 

פתיחת המנוי מקנה זכות השאלה של פריטים מהספרייה (כולל פריטים דיגיטליים).

ההשאלה מותנית בכיבוד התקנות המפורטות, ובאישור קבלת תנאי ההשאלה.

נהלי ההשאלה:
משך השאלת ספרי דפוס – חודש ימים.
ניתן לבצע הארכות לספר שאינו מוזמן אך בכל מקרה לא תעלה תקופת ההשאלה על 3 חודשים.
אין להעביר לאדם אחר פריט שהושאל בספרייה.
יש להודיע לספרייה על שינוי בכתובת או מספר טלפון. 

חסימת כרטיס מנוי תיתכן במקרים הבאים:
איחור בהחזרת פריט מעבר למועד, ללא קבלת אישור להארכת השאלה.
אי החזרת ספרים בשלמותם (אם יתגלו נזקים בעת החזרתם).
בגין חוב לספרייה. 

על פי חוקי הספרייה מוטלים קנסות על אובדן ספרים או החזרת ספרים פגומים:
תשלום עבור פריט שאבד או שהושחת: ספר ילדים/מבוגרים – 50 ₪. 

בברכת קריאה נעימה,
צוות הספרייה.

תפריט נגישות